wtorek, 21 stycznia 2020

Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej Bio Fach 2020 do Norymbergii


Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych „EKOŁAN” w dniach 12-15 lutego br. organizuje Wyjazd studyjny – Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej Bio Fach 2020 do Norymbergii w ramach operacji „Promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym- poszukiwanie rynków zbytu”. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel przedsięwzięcia
Celem operacji „Promocja dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym- poszukiwanie rynków zbytu” jest usprawnienie ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy
i doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, dążenie
do zatrzymania tendencji spadkowej ilości gospodarstw rolnych, poszukiwanie nowych kierunków produkcji żywności wysokiej jakości, zrzeszania rolników ekologicznych oraz skracania łańcuchów dostaw. Operacja umożliwi zniwelować wiele problemów, pozwoli na nawiązywanie kontaktów.
Z uwagi na rosnące wymagania konsumentów względem produktów żywnościowych, produkcja żywności ekologicznej w oparciu o określone i sprawdzone standardy, gwarantuje unikalną jakość produktu, stanowi szansę dla rozwoju gospodarstw rolnych i jednocześnie jest to okazja
do zainicjowania sieci współpracy partnerskiej wśród istniejących gospodarstw ekologicznych, zakładów przetwórczych i innych podmiotów działających na rzecz rolnictwa ekologicznego.
Program wyjazdu
Program wyjazdu studyjnego obejmuje m.in. wizyty w niemieckich gospodarstwach ekologicznych, udział w Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej Bio Fach 2020, udział
w konferencji biznesowej dot. światowego rynku żywności ekologicznej.
Szczegółowy program wyjazdu studyjnego oraz karta zgłoszenia i regulamin naboru dostępne
są na stronie:
www.ekołan.pl, www.kpodr.pl, www.biokurier.pl, www.stowarzyszeniedoradca.blogspot.com
Uczestnicy wyjazdu:
Wyjazd studyjny skierowany jest do 40 osób dorosłych wpisujących się ww. grupę docelową:
·        członkowie Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych
„EKOŁAN”;
·        rolnicy konwencjonalni zainteresowani systemem rolnictwa ekologicznego;
·        pozostali rolnicy ekologiczni;
·        przetwórcy;
·        przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego województwa
kujawsko-pomorskiego;
·        przedstawiciele mediów regionu;
·        przedstawiciele dodatkowych Parterów operacji;
·        doradcy specjaliści Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
odpowiedzialni za doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego


poniedziałek, 14 października 2019

ANIMACJE PRZYRODNICZE „TROPEM PRZYRODY”


       

W dniach od 7.10 do 10.10 br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyły się cztery jednodniowe animacje przyrodnicze pn. „Tropem przyrody”, skierowane do dzieci klas 1-5 szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego.
Animacje zostały przeprowadzone na terenie ścieżki dydaktycznej „Na Krawędzi Doliny Noteci” w Minikowie. Lokalizacja ścieżki dydaktycznej to obszar objęty siecią Natura 2000, która prowadzi przez rezerwat Hedera i Las Minkowski, co daje możliwość odkrywania sekretów różnych form przyrody. Zajęcia na ścieżce pozwoliły na poznanie problematyki inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt, które stanowią zagrożenie dla rodzimej przyrody. Podczas spaceru ścieżką dydaktyczną uczestnicy mogli zaobserwować tropy, które pozostały po porannych przechadzkach zwierząt. Tereny te, to także typowe formy lasu grądowego i łęgowego. Bogactwo przyrody swoją różnorodność może zawdzięczać zróżnicowanemu ukształtowaniu terenu oraz przepływającej rzece Noteć.
Celem szczególnym spotkania była promocja walorów przyrodniczych Naszego województwa, w tym łąk nadnoteckich, a także bogatej flory i fauny regionu. Edukacja przyrodnicza powinna być priorytetem i polegać na połączeniu wielu metod nauczania z problemem współczesnego świata. Naukę tę należy rozpoczynać już od najmłodszych lat, by kształtować świadomość oraz wypracować zasady korzystania ze środowiska przyrodniczego. Istotnym celem przedsięwzięcia było więc podniesienie świadomości dzieci, które poprzez swoje małe decyzje mają wpływ na przyrodę w późniejszym życiu. Animacje przyrodnicze stały się wskazówką dla uczestników, jak postępować, by chronić bogactwo przyrodnicze i różnorodność, która jest bezcennym skarbem tego regionu.
Realizacja animacji przyrodniczych pn. „Tropem przyrody” była możliwa dzięki dofinansowaniu 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Joanna Szczęsna
KPODR Minikowo


niedziela, 15 września 2019

relacja ze Święta Łąk 2019 r.

Kolejna już 7 edycja spotkań edukacyjno-plenerowych pn. „Święto Łąk” skierowana do dzieci szkół podstawowych oraz rodzin z województwa kujawsko-pomorskiego odbyła się w dniu 11 września w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Celem szczególnym przedsięwzięcia była promocja walorów przyrodniczych Naszego województwa, w tym łąk nadnoteckich, wchodzących w sieć obszarów Natura 2000, a także bogatej flory i fauny regionu. Edukacja przyrodnicza powinna być priorytetem i polegać na połączeniu wielu metod nauczania z problemem współczesnego świata. Naukę tą należy rozpoczynać już od najmłodszych lat, by kształtować świadomość oraz wypracować zasady korzystania ze środowiska przyrodniczego. Istotnym celem przedsięwzięcia było więc podniesienie świadomości dzieci, które poprzez swoje małe decyzje mają wpływ na przyrodę w późniejszym życiu.


szersza relacja w linku poniżej
https://www.kpodr.pl/swieto-lak-11-09-2019-fotorelacja/


środa, 10 lipca 2019

BIORÓŻNORODNOŚĆ W DOMU I W OGRODZIE


Na przełomie czerwca i lipca (2019 r.) w malowniczym miejscu, z dala od ruchliwych dróg, w otoczeniu jezior, łąk, pól i lasu, w miejscowości Leszcze, w gminie Złotniki Kujawskie na przełomie czerwca i lipca odbył się cykl warsztatów pn. „Bioróżnorodność w domu i w ogrodzie”. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu „Bioświadomi, bioodpowiedzialni” – kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Uczestnicy warsztatów gościli w gospodarstwie rolnym Lovenda Kujawska Państwa Karoliny i Mariusza Grontkowskich. Tematyka warsztatów idealnie wpisała się w klimat miejsca, gdyż gospodarze dbają o środowisko naturalne wspierając różnorodność biologiczną. Oprócz największej na Kujawach plantacji lawendy gospodarze uprawiają zioła i warzywa w systemie rolnictwa ekologicznego, a także posiadają małą pasiekę.

Trochę teorii, dużo praktyki
Podczas każdego warsztatu uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładu pn. „Ochrona bioróżnorodności w praktyce”. Tematyka wykładu dotyczyła znaczenia bioróżnorodności w życiu człowieka oraz potrzeby jej ochrony. Uczestnicy dowiedzieli się jak w prosty sposób realizować wytyczne zrównoważonego rozwoju by zahamować tempo spadku różnorodności biologicznej. Podkreślono, do jak wielkich zmian w populacji, praktycznie wszystkich gatunków roślin i zwierząt doprowadziło uproszczenie krajobrazu, chemizacja upraw, intensyfikacja produkcji rolnej. Jeśli nie zatrzymamy szalonego tempa spadku bioróżnorodności czeka nas katastrofa ekologiczna. Nasze nieograniczone potrzeby, ciągły pęd po wyższe plony, ekstremalny konsumpcjonizm powoduje wymieranie gatunków. W ten sposób ograniczamy sobie możliwość korzystania  z usług ekosystemowych, które są podstawą naszego przeżycia i dobrobytu.
Podczas części praktycznej warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z tajnikami uprawy lawendy. Poznać liczne jej odmiany, które znacząco różnią się od siebie, począwszy od siły wzrostu, pokroju rośliny, kształtu liści, aż po kolor kwiatów. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę z zakresu wyboru stanowiska do uprawy różnych gatunków ziół oraz ich pielęgnacji. Podczas destylacji olejku lawendowego słuchacze dowiedzieli się o wspaniałych właściwościach różnych olejków eterycznych, które mają zastosowanie nie tylko w kosmetyce i w kuchni ale również w medycynie. Ciekawym doświadczeniem było samodzielne wykonanie ziołowego kosmetyku, który nie tylko jest przyjazny dla środowiska, ale również bezpieczny dla człowieka. Podczas warsztatów odbyła się również demonstracja gatunków miododajnych oraz prezentacja sposobów zbioru oraz różnych metod przechowywania ziół. W ramach warsztatów odbyły się również praktyczne zajęcia  z wegetatywnego rozmnażania ziół. Forma warsztatów jest najbardziej efektywną formą szkolenia, gdyż połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi zajęciami daje niemalże gwarancję na wprowadzenie uzyskanej wiedzy do życia codziennego.


wtorek, 31 lipca 2018

"Taką mamy Naturę" - Natura 2000 regionu Krajny i Pałuk inspiracją lokalnej społeczności".


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "DORADCA" realizuje projekt pn. „Organizacja dwudniowego szkolenia dla dzieci z obszaru LSR "Taką mamy Naturę" - Natura 2000 regionu Krajny i Pałuk inspiracją lokalnej społeczności". Projekt został objęty grantem ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 w ramach przedsięwzięcia II LSR: Aktywni dla siebie i regionu.

Tytułowe szkolenie zrealizowane zostanie w wymiarze 10 godzin i będzie skierowane do dzieci szkół podstawowych z obszaru LSR tj. powiatu nakielskiego. Założeniem szkolenia  jest ochrona i promocja bogatych zasobów przyrodniczych Doliny Noteci Doliny Noteci, stanowiącej obszar chroniony programem Natura 2000, w obrębie której położony jest obszar LSR.

"Taką mamy Naturę" - Natura 2000 regionu Krajny i Pałuk inspiracją lokalnej społeczności" to swoista edukacja ekologiczna. Ważnym elementem każdej formy edukacji przyrodniczej  jest kształtowanie kultury ekologicznej, której głównym celem jest człowiek, jego nastawienie do przyrody, umiejętności współżycia z nią, a także umiejętności korzystania z niej. Pogarszający się stan środowiska przyrodniczego przejawia się postępującym kryzysem ekologicznym i stwarza poczucie zagrożenia.

W szkoleniu będzie mogło wziąć udział 15 dzieci.  Uczestnicy poprzez udział w działaniach edukacyjnych zyskają praktyczną wiedzę przyrodniczą oraz podniosą swoją świadomość ekologiczną.

Szkolenie oraz rekrutacja uczestników zostaną przeprowadzone we wrześniu br.
Zapytania dotyczące szkolenia prosimy kierować mailowo na adres: stdoradca@wp.pl
Dalsze informacje dotyczące szkolenia i projektu zostaną zaprezentowane wkrótce.


środa, 6 czerwca 2018

Święto Łąk w Minikowie

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego ze Święta Łąk w Minikowie


oraz do  FOTORELACJI
Serdeczne podziękowania dla całego Zespołu a przede wszystkim
dla Kierownik Projektu - Agnieszki Dobosz-Idzik!